Dariusz Twardoch - archiwum"Gdy na swej hu¶tawce życia
Bujać się będziesz raz w górę
A raz w dół
Twój Anioł Stróż - Twój opiekun czuły
Dbać będzie by¶ zawsze rado¶nie hu¶tał się."
Obraz Dariusza Twardocha.
Format 10x14cm /z opraw± 18x22cm.
nr kat.: 481