Grzegorz Ptak - malarstwoObrazy Grzegorza Ptaka zosta│y przeniesione do galerii Polish Art&Design pod adresem http://www.polish-art.eu/arty%C5%9Bci/grzegorz-ptak

Zapraszamy